[ X ]

Eğitimde
Güzel Örnekler

 • Ayna Projesi
 • Ayın Konukları
 • Diline Sahip Ol !
 • Ödüllendirme Projesi
 • İyilik Kutusu
 • Mavi Kart
 • Maarif Projeleri
 • Nevruz
 • Oyun Bahçesi
 • Okul Kantininde Meyve
 • Sabah İctiması
 • Sürekli Sergi Salonu
 • Veli Kaynak Kitabı


 • ersey turizm, semerşah
 • Okul Gelişimi


 • AB GENÇLİK PROGRAMI

  AB GENÇLİK PROGRAMI
  YOUTH-GENÇLİK PROGRAMI
  Gençlik Programı

  Kabul Edilen Projelerden Bazıları:  TEMEL BİLGİLER
   
  Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri gençler için yaygın öğrenim faaliyetlerini desteklemek üzere yasal çerçeveyi yürürlüğe koyan Gençlik Programını oluşturmayı kararlaştırdılar. Program 2007’den 2013’ün sonuna kadar devam edecek.
   
  Gençlik Programı becerilerin edinimine önemli bir katkı sağlar ve bu nedenle genç insanlara bir Avrupa boyutu ile resmi ve gayri resmi öğrenme fırsatları sağlamada önemli bir araçtır. Program, revize edilmiş Lizbon Stratejisi [1] , Avrupa Gençlik Paktı [2] , gençlik alanında [3] Avrupa İşbirliği çerçevesi ve demokrasi, diyalog ve tartışma [4] için Komisyon’un D Planı içinde yer alan amaçların yerine getirilmesine katkıda bulunur ve ergenlik ve yetişkinlik arasındaki genç insanların ihtiyaçlarına Avrupa düzeyinde yanıt vermeyi amaçlar.
   
  Gençlik Programı daha önceki program olan “Avrupa için Gençlik” (1989-1999), Avrupa Gönüllü Hizmeti ve GENÇLİK Programı (2000-2006) tecrübeleri üzerinde kuruludur.
   
  Program gençlik alanında farklı paydaşlarla geniş çaplı danışmalar yapıldıktan sonra Komisyon tarafından sunulmuştur. GENÇLİK Programının bir ara değerlendirmesi programda yer alan çeşitli uzman, paydaş ve bireylerden gelen girdilerle 2003 yılında yapıldı. Gençlik Programının oluşturma sürecinde bir ön değerlendirme kullanıldı.
   
  Bu program Avrupa düzeyinde gençlik kesimindeki gelişmelere yanıttır. Gençlik alanında Avrupa İşbirliği Avrupa Çerçevesindeki son zamanlardaki gelişmelere uygundur ve bu siyasi süreci destekleyecektir.
   
  Gençlik Programının (2007-2013) toplam bütçesi 885,000,000 Avro’dur.
   
   
  Gençlik Programının teklifler için 2007 çağrısının uygulanması aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır.
  ·   Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından programı oluşturan yasal dayanağın nihai metninin kabul edilmesi;
  ·   Program Komisyonuna havale edildikten sonra Gençlik Programının yıllık çalışma programının kabul edilmesi;
  ·   Bütçe makamı tarafından Avrupa Birliği’nin 2007 bütçesinin kabul edilmesi.

  Gençlik Programının yasal dayanağında belirtilen genel hedefler şunlardır:
   
  ·  Gençlerin genel olarak aktif vatandaşlıklarını ve özel olarak Avrupa vatandaşlıklarını teşvik etmek;
  ·  Gençler arasında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek, özellikle Avrupa Birliği’nde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla;
  ·  Farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek;
  ·  Gençlik alanında Avrupa İşbirliğini teşvik etmek.
   
  Bu genel hedefler aşağıdaki daimi öncelikler dikkate alınarak proje düzeyinde uygulanacaktır.
   
  Gençlik Programının öncelikleri
  1) Avrupa Vatandaşlığı
  Genç insanların Avrupa vatandaşları oldukları bilincine kavuşturulması Gençlik Programının bir önceliğidir. Hedef Avrupa vatandaşlığı dahil Avrupa konularında gençlerin düşünmelerini teşvik etmek ve onları Avrupa Birliği’nin oluşumu ve geleceği konusundaki tartışmalara dahil etmektir.
   
  Buna dayalı olarak projelerde güçlü bir Avrupa boyutu olmalı ve gelişen Avrupa toplumu ve değerleri hakkında düşünmeyi sağlamalıdır.
   
  2) Gençlerin Katılımı
  Gençlik Programının ana bir önceliği gençlerin demokratik hayata katılımıdır. Katılım için genel hedef gençlerin aktif vatandaşlar olmaları için teşvik etmektir. Bu hedefin gençlerin katılımı ve gençler için bilgi amaçlı ortak hedefler hakkındaki Konsey kararında [5] ortaya konan aşağıdaki üç boyutu vardır.
   
  Gençlik Programı kapsamında finanse edilen projeler katılımı proje uygulaması için bir pedagojik prensip olarak kullanarak bu üç boyutu yansıtmalıdır.
   
  3) Kültürel Çeşitlilik
  Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelenin yanı sıra kültürel çeşitliliğe saygı Gençlik Programının öncelikleridir. Program, farklı kültürel, etnik ve dini arka planlardan gelen gençlerin ortak faaliyetlerine imkan sağlayarak gençlerin kültürler arası öğrenimini geliştirmeyi amaçlıyor.
   
  Projelerin geliştirilmesi ve uygulanması söz konusu olduğunda bu bir projede yer alan gençlerin projenin kültürlerarası boyutunun farkında olmaları gerektiği anlamına gelir. Proje katılımcılarının eşit olarak katılmalarına imkan sağlamak için kültürlerarası çalışma yöntemleri kullanılmalıdır.
   
  4) İmkanı kısıtlı gençlerin dahil edilmesi
  Avrupa Komisyonunun önemli bir önceliği daha az fırsata sahip gençler için Gençlik Programına erişim sağlamaktır.
   
  Belirli hedef grupların dışarıda kalmasından kaçınmak için gençlik grupları ve örgütleri uygun önlemleri almalıdırlar. Gençlik Programı herkes için bir programdır ve özel ihtiyaçları olan gençleri dahil etmek üzere çaba sarf edilmelidir.
   
  Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslarla ve SALTO Kaynak Merkezleri ile yakın işbirliği içinde daha az fırsatlara sahip gençlerin Gençlik Programına dahil edilmesi için bir strateji oluşturdu ve özellikle daha az ayrıcalıklı eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel veya coğrafi arka plandan gelen veya özürlü gençleri hedefledi.
   
  Ayrıca, Gençlik Programı için yıllık öncelikler belirlenebilir ve Komisyonun ve Ulusal Ajansların web sitesinde ve elinizdeki Program kılavuzunun ekinde bildirilebilir.
   
   
   
  Hedeflerine ulaşmak için Gençlik Programı 5 işlevsel Eylem öngörür.
  Eylem 1 – Avrupa İçin Gençlik
  Bu eylemin amaçları şunlardır:
   
  Devamı için tıklayınız >>>  Ulusal Ajans'a gitmek için buraya tıklayınız.

  "Bir Tebessüm" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

  "Gülen Gözler" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.

  "Şiddetleşme" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.

  "Mutluluk Bestesi" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.
  Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir.