Efkan Doğan
Ana Sayfa
İletişim
AB GENÇLİK PROGRAMI
Açık Hava Resim Sergisi
Akıllı Sınıf
Askıda Kitap Projesi
Ayın Konukları Projesi
Ayna Projesi
Bana Bir Öykü Anlat
Bilgi Kartları
BİLSEM
Bir Varmış, Bir Yokmuş
Camlı Sınıf Kapıları
Danışmanız Biz
E-Sergi Salonu
Eğitimde Alternatif Uygulamalar
Eğitimde Güzel Çalışmalar
Eğitim Reformu Girişimi
Eğitimcinin Karesi
Eğitimde Kalite Ödülü
Ezbersiz Eğitim
Gönüllü Kütüphaneci
Gördüklerim, Çektiklerim
Günün Sözü Projesi
Hadi Gali Gel de Beraber Okuyalım
İyilik Kutusu
Kelime Hazinesi Kutusu
Maarif İlköğretim Okulu Projeleri
Manili Karne Görüşleri
Mavi Kart
Müzede Eğitim
Müzikli Tenefüsler
Ney ve Su Sesiyle Ders
Nöbetçi Öğrenci Talimatnamesi
Örnek Tören: Nevruz Töreni
Okul Bahçesinde Oyun Parkı
Okul Kantininde Meyve
Okul Televizyonu Projesi
Ödüllendirme Projesi
=> Ödüllendirme Projesi 3
=> Ödüllendirme Projesi 2
Öğrenci Duvar Resimleri Sergisi
Öğretmene Karne
Öğretmenin Sitesi
Öğretmen Gelişim Kitaplığı
Örnek Öğretmenler, Örnek Okullar
Sabah Sohbetleri
Sanat,Tarih, Fen Koridorları
Sınıflararası Kültürel İkram
Sosyal Sorumluluk Projesi
Stadyumda Yapılan Törenler
Sürekli Sergi Salonu
Proje Paylaşımı Projesi
Sınırlarınızı Genişletin
Sınıfına Sahip Çık
Sizin Projeleriniz
Sözlü Notunuz 100
TABİP
Ülkelerin Eğitim Sistemleri
Veli Kitabı Projesi
Veli Eğitimi Projesi
Kahramanlarımızı Unutmayalım
Barış Manço'nun eğitici şarkıları
 

Ödüllendirme Projesi


Marifet iltifata tabidir.      Türk atasözü

  ARİF MOLU 
ANADOLU TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
EĞİTİM PAYDAŞLARINI

ÖDÜLLENDİRME YÖNERGESİ (Başarı Belgeleri)
1.AMAÇ
Bu yönerge, örnek davranışlarda, etkinliklerde, bilimsel çalışmalarda bulunan, topluma yararlı fikir öneren, okula katkıda bulunan eğitim paydaşlarını ödüllendirme konusundaki yöntem ve kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
2. TANIMLAR
Bu yönergede geçen
Okul: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini
Müdür: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürünü
Paydaş: Okulla ilgisi olan bütün bireyleri
Öğrenci: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisini
Ödül Kurulu: TKY Ödüllendirme Ekibi ve Disiplin Kurulunu
ifade eder.
 
3. ÖDÜLLENDİRME AŞAMALARI
 A-Ödül Kurulu’nun tespit ettiği ölçütler ve teklif formları dönem sonuna otuz gün kala ilgili kişi ve birimlere iletilir.
B- Dönem sonuna on beş gün kala teklif formları toplanır ve Ödül Kurulu 
değerlendirmeye alır.
C- Değerlendirilmesi uygun bulunanlar okul idaresine bildirilir.
Ç- Okul idaresi ödülleri ve ödül belgelerini hazırlar.
D- Ödüller ve ödül belgeleri 1.dönemde, karne dağıtım günü; 2. dönemde karne dağıtım günü veya Arif Molu Kültür-Sanat Günleri’nde verilir.
E- Ödüllendirme ölçütleri aşağıdaki şekildedir

                  kültürel etkinlik, başarı belgesi, başarı sertifika örnekleri
 
    ‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ
1. Kültürel etkinliklerde okulu başarıyla temsil edenlere,
2. Okul içi kültür ve sanat yarışmalarında dereceye girenlere,
3. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulunun onayı ile ‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.
 
örnek davranış, onur ödülü, başarı belgesi, başarı sertifika örnekleri
        ‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLÜ’  ÖLÇÜTLERİ
1. Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olan,
2. Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilen,
3. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLÜ’  verilir.
 
 
        ‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ
1. Ülke veya il düzeyindeki mesleki yarışmalarda dereceye giren bütün öğrencilere,
2. Benzer çalışmalardan üstün özellikleri olan eseri yapan öğrenciye,
3. Atölye zümre öğretmenlerinden çoğunluğun teklifi üzerine, her bir atölye (bölüm) için her dönemde bir öğrenciye, Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.
      
bilimsel çalışma, onur ödülü, başarı belgesi, başarı sertifika örnekleri
       ‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLÜ’  ÖLÇÜTLERİ
1. Bilimsel çalışmalarıyla okulu üstün başarıyla temsil edenlere,
2. Buluş yapanlara, buluşa katkıda bulunanlara,
3. Bilimsel yayını (kitap, bilimsel makale) olanlara,
4. Ülke veya il düzeyindeki yarışmalarda dereceye girenlere,
5. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLÜ’  verilir.


mükemmel fikir, ödülü, başarı belgesi, başarı sertifika örnekleri
         ‘MÜKEMMEL FİKİR ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ
1. Öğrencilere, okula, topluma faydalı olan ve uygulamaya konan fikri önerenlere,
2.  Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL FİKİR ÖDÜLÜ’ verilir.    
 
spor, onur ödülü, başarı belgeleri, başarı sertifika örnekleri
        ‘SPOR ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ
1.Ülke veya il çapında yapılan yarışmalarda madalya kazanan sporculara,
2.Spor etkinliklerinde okulu başarıyla temsil edenlere
3. Okul içi spor yarışmalarında derece elde edenlere,
3. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘SPOR ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.
 
 
        ‘HİZMET ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ
1. Okula katkıda bulunan paydaşlara,
2. Emekli olan veya okuldan ayrılan idareci, öğretmen ve personele,
3. Sosyal Etkinlikler Kurulu’nun, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin teklifiyle ve bu kurullardan birinin onayıyla ‘HİZMET ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.
Ödül, kişinin verilen alandaki çalışmasıyla sınırlıdır. Sorunlu veya derslerinde başarısız bir öğrenciye de ödül verilebilir. Amaç böyle öğrencileri takdir edip onurlandırarak eğitime ve topluma kazandırabilmek ve benzeri durumlardaki öğrencilere de örnek oluşturabilmektir.
4.YÜRÜRLÜK
Bu yönerge onay tarihinden itibaren Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.


                                         
ARİF MOLU ATL 
 
 

Bugüne kadar 79913 ziyaretçi (149188 klik) burdaydı!