[ X ]

Eğitimde
Güzel Örnekler

 • Ayna Projesi
 • Ayın Konukları
 • Diline Sahip Ol !
 • Ödüllendirme Projesi
 • İyilik Kutusu
 • Mavi Kart
 • Maarif Projeleri
 • Nevruz
 • Oyun Bahçesi
 • Okul Kantininde Meyve
 • Sabah İctiması
 • Sürekli Sergi Salonu
 • Veli Kaynak Kitabı


 • ersey turizm, semerşah
 • Okul Gelişimi


 • Ödüllendirme Projesi 2

  öğrenci başarısını değerlendirme
   
  PROBLEM ÇÖZME (İYİLEŞTİRME) SÜRECİNİN ÖZETİ
  Problem Çözüm Seçeneklerinin Belirlenmesi
     
  Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve iyileştirmeye açık alanların tespiti amacıyla yapılan beyin fırtınası toplantıları, memnuniyet anketleri, mülakatlar ve Öğrenci İstek Kutusu’ndan çıkan konuyla ilgili benzer talepler çıkması sonucunda problemin “Eğitim paydaşlarının işbirliğini artıracak teşvik unsurlarının yeterince kullanılmaması ” olduğu tespit edildi.
  PÇE beyin fırtınası yöntemiyle problemin çözümünde uygulanabilecek yöntemleri görüşmüş ve nasıl-nasıl ağaç diyagramı ve önceliklendirme analizinin uygulanmasına karar vermiştir.
  Ekibimizin yaptığı bu analizler sonucunda, problemin çözümü için öne çıkan önerinin “Etkinlikte ve Katkıda Bulunan Paydaşların Ödüllendirilmesi” olduğu ortaya çıkmıştır.
                Yaptığımız bu çalışma, “MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi’nin hazırlanış amacı” bölümünde belirtilen fikirlerle, MEB’in Kalite Politikası, MEB’in Vizyonu ve MEB’in Misyonu ile bire bir örtüşmektedir. Okulumuzun yürüttüğü “Paydaşları Ödüllendirme Projesi “ MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi’ni de desteklemektedir.

  Çalışma Stratejisi ve Hedeflerin Belirlenmesi:
  Problem Çözme Ekibi, kendisine isim olarak  “Kardelen”i seçti ve stratejik planın bir bölümü olan misyon ve vizyonunu beyin fırtınası yöntemiyle belirledi. Kardelen’in misyonu:
  Misyon: Önce insan ve kaliteli birey anlayışını temel alarak eğitim-öğretimin her aşamasında iyi örnekleri ön plana çıkarıp başarıyı, eğitime katkıyı teşvik etmek ve pozitif eğitim ortamı oluşturmak.
  Kardelen’in vizyonu:
  Vizyon: Ulusal ve yerel düzeyde eğitim-öğretim alanında başarı elde etmiş, okulumuz için faydalı bir iş yapmış ve eğitime katkıda bulunmuş kişileri ödülle onurlandırarak onları eğitimin içine çekmek, paydaşların ödüllendirilmesi sürecini standart hale getirerek MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne katkıda bulunmak.
   
   
  Stratejilerimiz:
  1. Ödüllendirmeyle ilgili kanun, yönetmelik ve diğer kaynakların araştırılması.
  2. Ödül verilecek alanların seçilmesi.
  3. Ödüle dayanak olacak eylemin ölçütlerinin belirlenmesi.
  4. Ödül ölçütlerinin oluşturulmasında paydaşların görüşlerinin alınması.
  5. Ödül niteliklerinin ve niceliklerinin belirlenmesi.
  6. Ödül teklif formlarının hazırlanması.
  7. Çalışmalar hakkında ilgili kişi ve birimlerin bilgilendirilmesi.
  8. İlgili birimlere teklif formlarının ulaştırılması ve gelen tekliflerin değerlendirilmesi.
   
   
        başarı, belgesi, örnek davranış, ödülü, başarı belgesi, başarı sertifika örnekleri

           
    Hedeflerimiz:
  1. Başarıyı ödüllendirerek benzer çalışmaların çoğalmasını sağlamak.
  2. İyi örnekleri ön plana çıkararak pozitif bir eğitim ortamı oluşturmak.
  3. Veli ve diğer paydaşların okula ilgi ve desteğini artırmak.
  4. İnsan psikolojisinde çok önemli olan takdir edilme ihtiyacını karşılamak.
  5. MEB’in ceza ağırlıklı olan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin ödül ağırlıklı olarak değişmesini sağlamak.
  6. Öğrencilerde okula aidiyet duygusunu geliştirerek tamirat ve yenileme masraflarını azaltmak.
  7. Başarıların artmasıyla daha nitelikli öğrencileri okula çekmek.
  8. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine ve geliştirmelerine rehberlik etmek.
   
                 ödül afişi, almaz mısınız, başarı afişi, başarı sertifika örnekleri
              TKY çalışmalarına yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca ve üniversitelerce yapılan değerlendirmelerde ödüllendirme eksikliğinin olduğu tespit edilmiştir. Bizler de okul içinde yaptığımız inceleme ve değerlendirmelerde de öğrenci ve velilerle ilgili olarak benzer sonuçlara ulaştık. Ayrıca MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nde öğrencilere verilecek ödüllerin takdirinde nasıl bir yol izleneceği konusunda işlem basamaklarının yetersizliği bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Okullarda genelde bu yönetmeliğin notla ilgili kısmı uygulanarak yalnızca Teşekkür Belgesi, Takdir Belgesi ve sınıf geçenler içinde devamsızlığı olmayanlara Onur Belgesi verilmektedir. Mülakatlar ve beyin fırtınası yöntemleriyle ödüllendirme işlem basamaklarını standart bir izlek (prosedür) haline getirip ödül verilecek alanları ayrı ayrı gruplandırdık, kimlere nasıl ve neler verileceğini adım adım açıkladık ve böylece konuyu daha somut ve uygulanabilir bir hale getirdik.
                    “İnsanların önlerini açın, onlar nasıl yapacaklarını bilirler.”   Deming
   
  Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir.