[ X ]

Eğitimde
Güzel Örnekler

 • Ayna Projesi
 • Ayın Konukları
 • Diline Sahip Ol !
 • Ödüllendirme Projesi
 • İyilik Kutusu
 • Mavi Kart
 • Maarif Projeleri
 • Nevruz
 • Oyun Bahçesi
 • Okul Kantininde Meyve
 • Sabah İctiması
 • Sürekli Sergi Salonu
 • Veli Kaynak Kitabı


 • ersey turizm, semerşah
 • Okul Gelişimi


 • AB GENÇLİK PROGRAMI 2

  4) İmkanı kısıtlı gençlerin dahil edilmesi
  Avrupa Komisyonunun önemli bir önceliği daha az fırsata sahip gençler için Gençlik Programına erişim sağlamaktır.
   
  Belirli hedef grupların dışarıda kalmasından kaçınmak için gençlik grupları ve örgütleri uygun önlemleri almalıdırlar. Gençlik Programı herkes için bir programdır ve özel ihtiyaçları olan gençleri dahil etmek üzere çaba sarf edilmelidir.
   
  Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslarla ve SALTO Kaynak Merkezleri ile yakın işbirliği içinde daha az fırsatlara sahip gençlerin Gençlik Programına dahil edilmesi için bir strateji oluşturdu ve özellikle daha az ayrıcalıklı eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel veya coğrafi arka plandan gelen veya özürlü gençleri hedefledi.
   
  Ayrıca, Gençlik Programı için yıllık öncelikler belirlenebilir ve Komisyonun ve Ulusal Ajansların web sitesinde ve elinizdeki Program kılavuzunun ekinde bildirilebilir.
   
   
   
  Hedeflerine ulaşmak için Gençlik Programı 5 işlevsel Eylem öngörür.
  Eylem 1 – Avrupa İçin Gençlik
  Bu eylemin amaçları şunlardır:  Gençlik Programının Yapısı
  Hedeflerine ulaşmak için Gençlik Programı 5 işlevsel Eylem öngörür.
  Eylem 1 – Avrupa İçin Gençlik
  Bu eylemin amaçları şunlardır:
   
  ·  Gençlik Değişimlerini destekleyerek gençlerin hareketliliğini artırmak;
  ·  demokratik yaşama katılımları ile ilgili Gençlik Girişimlerini, projeleri ve faaliyetleri destekleyerek gençlerin vatandaşlığını ve karşılıklı anlayış kapasitelerini güçlendirmek.
   
  Eylem 1 aşağıdaki araçları destekler:
  1.1 Gençlik Değişimleri
  Gençlik Değişimleri farklı ülkelerden genç gruplarına (ilke olarak 13-25 yaşlarında) bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar.
  1.2 Gençlik Girişimleri
  Bu alt eylem yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekler. Eylem ayrıca Avrupa yönlerini güçlendirmek ve gençler arasında iş birliğini ve deneyim değişimini geliştirmek amacıyla farklı ülkeler arasında benzer projelerden oluşan bir ağ kurulmasını da destekler. Gençlik Girişimleri büyük ölçüde 18 ve 30 yaşları arasındaki gençlere hitap eder. Yanlarında bir gençlik çalışanı ya da koçu varsa 15 yaş üstü gençler kabul edilebilir.
  1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri
  Bu alt eylem gençlerin hem yerel, bölgesel ya da ulusal topluluklar düzeyinde, hem de uluslararası düzeyde demokratik yaşama katılımını destekler. Eylem,13 ve 30 yaş arasındaki gençlere açıktır.
  Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti
  Avrupa Gönüllü Hizmetinin amacı Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir.
   
  Bu eylem kapsamında gençler (18-30 yaş arası) bireysel olarak ya da gruplar halinde kar amacı gütmeyen ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar. Hizmet süresi on iki aya kadar çıkabilir. İstisnai durumlarda 16 yaş üstü gençler Avrupa Gönüllü Hizmetine katılabilirler.
   
     
  Eylem 3 – Dünya Gençliği
   

  Bu eylemin amacı Ortak Ülkelerdeki projeleri, özellikle gençlerin ve gençlik çalışmaları ve kuruluşlarında aktif olanların değişimlerini ve gençlik kuruluşlarının ortaklıklarının ve aralarındaki ağların geliştirilmesini desteklemektir.

  Gençlik Programları
  Bölgesel ve ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekleyen Eylem 1,2 projesinin amacı toplumun Avrupa yönünü güçlendirmek ve gençler arasında iş birliğini ve deneyim değişimini geliştirmek amacıyla farklı ülkeler arasında benzer projelerden oluşan bir ağ kurulmasını da desteklemektir..Gençlik projeleri yaygın eğitimi hedefleyen projelerdir.Gençlerin bir alanda deneyim sağlamak ve harekete geçirmek için en az dört (4) kişiden oluşmak üzere bir araya gelerek proje hazırlamak hedeflenmektedir.

  Gençlik girişimleri büyük ölçüde 18 ve 30 yaşları arasındaki gençlere hitap eder. Yanlarında bir gençlik çalışanı ya da koçu varsa 15 yaş üstü gençler kabul edilebilir. Bu programdan 27 Avrupa ülkesiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yararlanmaktadır.

  Gençlik Projelerinden Eylem 1,2 projesi Ulusal projeler ve Ulus ötesi projeler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.En az 3ay en fazla 18ay süren bu projelerin beş başvuru dönemine haiz olup bunlar Şubat ,Nisan,Haziran,Eylül,Kasım aylarıdır.Yaygın eğitim projeleri olduklarından yaş sınırı dışında katılımcılardan herhangi bir okul bitirme şartı aranmamaktadır.Eylem 1,2 projesi için verilecek mali katkı en fazla 10.000€ ‘dur.Projenin ulus ötesi boyutu varsa ayrıca 10.000€+%10 talep edilebilmektedir.Projenin kabul edilebilmesi için ayni yada maddi sponsor desteği gerekmektedir.Burada ki amaç projeye bir miktar mahalli destek sağlamak olup ayrıca projenin mahalli faydası üzerinde durulmaktadır.Eylem 1,2 projesine sivil toplum kuruluşları ,dernekler,en az 4 kişiden oluşan guruplar vb. başvuruda bulunabilirler.

  Eylem 1.2 Proje Sunusunu indirmek için tıklayınız.

  Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.


  [1] Büyüme ve iş için birlikte çalışma. Lizbon Stratejisi için yeni bir başlangıç, 2 Şubat 2005 tarihli COM (2005) 24.
  [2] Avrupa Konseyinin Başkanlık Sonuçlar Bildirgesi Ek 1, Brüksel, 22 ve
  23 Mart 2005
  [3] Gençlik alanında Avrupa İşbirliği çerçevesi ile ilgili 27 Haziran 2002
  tarihli Konsey Kararı (2002 / C 168 / 02), 13/7/2002 tarihli OJ C 168,
  sayfa 2/5.
  [4] 13 Ekim 2005 tarihli COM (2005) 494 finali
  [5]  25 Kasım 2003 tarihli Konsey kararı (2003 / C 295 /04), 5.12.2003 tarihli OJ C 295, sayfa 6-8
  Kaynak: ua.com
   
   
  3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş Birliği
  Bu alt eylem Komşu Ortak Ülkelerle yapılan projeleri destekler. Genel olarak gençlik alanında Gençlik Değişimlerini, Eğitim ve Ağ Kurma Projelerini destekler.
  3.2 Diğer Ortak Ülkelerle İş Birliği
  Bu alt eylem gençlik alanında iş birliği, özellikle dünyanın diğer bölümlerinden ortak ülkelerle iyi uygulama değişimi ile ilgilidir. Gençlerin ve gençlik çalışanlarının değişimini ve eğitimini, gençlik organizasyonlarının aralarındaki ortaklıkları ve ağları teşvik eder.
  Eylem 4 – Gençlik Destek Sistemleri
  Bu Eylemin amacı gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif bulunan kuruluşları, özellikle gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının ( STK) çalışmalarını, aralarındaki ağı, proje geliştiren insanlara yardımı desteklemek, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin değişimi, eğitimi ve aralarında ağ kurulması aracılığıyla kaliteyi artırmak, yeniliği ve kaliteyi desteklemek, genç insanlara bilgi sağlamak, bu amaçları yerine getirmek üzere program için gerekli yapıları ve faaliyetleri geliştirmek ve yerel ve bölgesel makamlarla ortaklığı teşvik etmektir.
   
  Eylem 4 sekiz adet alt-Eyleme bölünmüştür:
  4.1 Gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif kuruluşlar için destek
  Bu alt-Eylem genel çıkara yönelik bir amacı takip eden gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif STK’lara hibelerin işletilmesi ile ilgilidir. Faaliyetleri, gençlerin kamu yaşamına ve topluma katılımını ve gençlik alanında Avrupa iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlar.
  4.2 Avrupa Gençlik Forumu için destek
  Bu alt-Eylem kapsamında Avrupa Gençlik Forumunun devam eden faaliyetlerini desteklemek üzere her yıl bir hibe verilir.
  4.3 Gençlik çalışanları ve gençlik kuruluşları için eğitim ve ağ kurma
  Bu alt-Eylem gençlik çalışmalarında ve organizasyonlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamanın yanı sıra uzun soluklu kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasına yol açacak faaliyetlerin değişimini destekler.
  4.4 Yenilik ve kaliteyi teşvik eden projeler
  Bu alt-Eylem gençlik alanında yeni yaklaşımların sunulmasını, uygulanmasını ve desteklenmesini amaçlayan projeleri destekler.

  4.5 Gençler, gençlik çalışanları ve kuruluşları için bilgilendirme faaliyetleri
  Bu alt-Eylem kapsamında gençlerin bilgi ve iletişim hizmetlerine erişimini geliştiren ve gençlerin kullanıcı dostu belli hedefe yönelik bilgi ürünlerinin hazırlanmasında ve yayımında katılımını artıran Avrupa ve ulusal düzeyde faaliyetlere destek verilecektir. Eylem ayrıca gençler için spesifik bilgilerin yayımı amacıyla Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gençlik portallarının geliştirilmesini destekler.
  4.6 Ortaklıklar
  Bu alt-Eylem, Programda çeşitli önlemleri birleştiren uzun vadeli projeleri geliştirmek amacıyla bölgesel ya da yerel kuruluşlarla ortaklıkların finansmanı içindir.
  4.7 Program yapıları için destek
  Bu alt-Eylem, Programın yönetim yapılarını, özellikle Ulusal Ajansları finanse eder.
  4.8 Programa artı değer katma
  Bu alt-Eylem, Programın uygulanmasını ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak için seminerleri, konferansları ve toplantıları finanse etmek üzere Komisyon tarafından kullanılacaktır.
  Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İş Birliği İçin Destek
  Bu Eylemin amacı şunlardır:
   
  ·  gençlik alanında çeşitli aktörler, özellikle gençlerin kendileri, gençlik çalışmaları ve organizasyonlarında
  aktif kişiler ve politika yapıcılar arasında yapılandırılmış diyalogu düzenlemek;
  ·  Gençlik Seminerlerini ve Ulusal Uluslarötesi Gençlik Seminerlerini desteklemek;
  ·  gençlik alanında politika iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;
  ·  gençliğin daha iyi anlaşılmasını geliştirmek amacıyla ağların oluşturulmasını kolaylaştırmak;
  ·  uluslararası kuruluşlarla iş birliğini desteklemek.
  5.1 Gençler ve gençlik politikalarından sorumlu olanlar için toplantılar
  Bu alt-Eylem gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında iş birliğini, seminerleri ve yapısal diyalogu destekler. Faaliyetler arasında Avrupa Birliği Başkanlıkları tarafından organize edilen konferanslar ve Avrupa Gençlik Haftası bulunur.
  5.2 Gençlik alanıyla ilgili bilgi ve anlayışın artırılmasına yönelik destek faaliyetleri
  Bu alt-Eylem, gençlik alanında Açık Koordinasyon Metodu çerçevesinde oluşturulan önceliklerle ilgili mevcut bilginin tanımlanmasını destekler.
  5.3 Uluslararası kuruluşlarla iş birliği
  Bu Eylem, Avrupa Birliği’nin gençlik alanında çalışan uluslararası kuruluşlarla, özellikle Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ya da Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşları ile iş birliğini desteklemek üzere kullanılacaktır.
   
   
  İYİ PROJE UYGULAMALARI-EYLEM 1.1
  1.2 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ VE BAŞVURU FORMU

   

   

  Gençlik Programları

  Bölgesel ve ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekleyen Eylem 1,2 projesinin amacı toplumun Avrupa yönünü güçlendirmek ve gençler arasında iş birliğini ve deneyim değişimini geliştirmek amacıyla farklı ülkeler arasında benzer projelerden oluşan bir ağ kurulmasını da desteklemektir..Gençlik projeleri yaygın eğitimi hedefleyen projelerdir.Gençlerin bir alanda deneyim sağlamak ve harekete geçirmek için en az dört (4) kişiden oluşmak üzere bir araya gelerek proje hazırlamak hedeflenmektedir.

  Gençlik girişimleri büyük ölçüde 18 ve 30 yaşları arasındaki gençlere hitap eder. Yanlarında bir gençlik çalışanı ya da koçu varsa 15 yaş üstü gençler kabul edilebilir. Bu programdan 27 Avrupa ülkesiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yararlanmaktadır.

  Gençlik Projelerinden Eylem 1,2 projesi Ulusal projeler ve Ulus ötesi projeler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.En az 3ay en fazla 18ay süren bu projelerin beş başvuru dönemine haiz olup bunlar Şubat ,Nisan,Haziran,Eylül,Kasım aylarıdır.Yaygın eğitim projeleri olduklarından yaş sınırı dışında katılımcılardan herhangi bir okul bitirme şartı aranmamaktadır.Eylem 1,2 projesi için verilecek mali katkı en fazla 10.000€ ‘dur.Projenin ulus ötesi boyutu varsa ayrıca 10.000€+%10 talep edilebilmektedir.Projenin kabul edilebilmesi için ayni yada maddi sponsor desteği gerekmektedir.Burada ki amaç projeye bir miktar mahalli destek sağlamak olup ayrıca projenin mahalli faydası üzerinde durulmaktadır.Eylem 1,2 projesine sivil toplum kuruluşları ,dernekler,en az 4 kişiden oluşan guruplar vb. başvuruda bulunabilirler.

  Eylem 1.2 Proje Sunusunu indirmek için tıklayınız.

  Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.  [1] Büyüme ve iş için birlikte çalışma. Lizbon Stratejisi için yeni bir başlangıç, 2 Şubat 2005 tarihli COM (2005) 24.

  [2] Avrupa Konseyinin Başkanlık Sonuçlar Bildirgesi Ek 1, Brüksel, 22 ve
  23 Mart 2005

  [3] Gençlik alanında Avrupa İşbirliği çerçevesi ile ilgili 27 Haziran 2002
  tarihli Konsey Kararı (2002 / C 168 / 02), 13/7/2002 tarihli OJ C 168,
  sayfa 2/5.

  [4] 13 Ekim 2005 tarihli COM (2005) 494 finali

  [5]  25 Kasım 2003 tarihli Konsey kararı (2003 / C 295 /04), 5.12.2003 tarihli OJ C 295, sayfa 6-8
  Kaynak: ua.com


  Kabul Edilen Projelerden Bazıları:


  "Bir Tebessüm" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

  "Gülen Gözler" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.

  "Şiddetleşme" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.

  "Mutluluk Bestesi" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.
  Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir.