Efkan Doğan
Ana Sayfa
İletişim
AB GENÇLİK PROGRAMI
Açık Hava Resim Sergisi
Akıllı Sınıf
Askıda Kitap Projesi
Ayın Konukları Projesi
Ayna Projesi
Bana Bir Öykü Anlat
Bilgi Kartları
BİLSEM
Bir Varmış, Bir Yokmuş
Camlı Sınıf Kapıları
Danışmanız Biz
E-Sergi Salonu
Eğitimde Alternatif Uygulamalar
Eğitimde Güzel Çalışmalar
Eğitim Reformu Girişimi
Eğitimcinin Karesi
Eğitimde Kalite Ödülü
=> COMENIUS
=> Sınıf Kuralları Uygulaması
Ezbersiz Eğitim
Gönüllü Kütüphaneci
Gördüklerim, Çektiklerim
Günün Sözü Projesi
Hadi Gali Gel de Beraber Okuyalım
İyilik Kutusu
Kelime Hazinesi Kutusu
Maarif İlköğretim Okulu Projeleri
Manili Karne Görüşleri
Mavi Kart
Müzede Eğitim
Müzikli Tenefüsler
Ney ve Su Sesiyle Ders
Nöbetçi Öğrenci Talimatnamesi
Örnek Tören: Nevruz Töreni
Okul Bahçesinde Oyun Parkı
Okul Kantininde Meyve
Okul Televizyonu Projesi
Ödüllendirme Projesi
Öğrenci Duvar Resimleri Sergisi
Öğretmene Karne
Öğretmenin Sitesi
Öğretmen Gelişim Kitaplığı
Örnek Öğretmenler, Örnek Okullar
Sabah Sohbetleri
Sanat,Tarih, Fen Koridorları
Sınıflararası Kültürel İkram
Sosyal Sorumluluk Projesi
Stadyumda Yapılan Törenler
Sürekli Sergi Salonu
Proje Paylaşımı Projesi
Sınırlarınızı Genişletin
Sınıfına Sahip Çık
Sizin Projeleriniz
Sözlü Notunuz 100
TABİP
Ülkelerin Eğitim Sistemleri
Veli Kitabı Projesi
Veli Eğitimi Projesi
Kahramanlarımızı Unutmayalım
 

Sınıf Kuralları Uygulaması

Sınıf Kuralları Uygulaması

Eğitim etkinliklerinden beklenen verimin elde edilebilmesi için olumlu bir sınıf ortamının yaratılması ve sınıfın iyi yönetilmesi gerekir.

Bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde diğerinkinin bittiği düşünülürse; birlikte yaşanılan bir yerde özgürlük ve düzenin birlikte ve ölçülü kullanılması gerekir.

 

 

Öğrenmede güvenli ve düzenli bir ortam önemlidir.

Sınıfta düzeni sağlayan ve yönetimi kolaylaştıran önemli faktörlerden biri de "Sınıf Kuralları" dır.
 

Kural Nedir ?

Kural, sınıfta yer alan eğitim yaşantılarının amaçlarına dönük kararlar dizisi olarak tanımlanabilir.
 

 

Sınıfta Kural Belirleme

v   Kural önceden belirlenmiş kararlardır.

v   Kurallar sınıf içinde davranışların sınırlarını belirler.

v   Bir sınıfta kendisinden beklenenleri bilen öğrenci, dav-

ranışlarını buna göre yönetecektir.

v   Öğretmenin sınıf kurallarını belirleme sürecine öğrencileri

katması oldukça önemlidir.

 

 

 

 

Sınıf kuralları nasıl ortaya çıkar ?

Sınıfta meydana gelen ilişki karmaşıklığı kuralların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.Neleri yapması neleri yapmaması gerektiğini önceden bilen bir öğrenci, bunların sonuçlarını da bildiğinden davranışlarını bunlara göre düzenlemektedir.
 

 

Sınıf kurallarını belirlemede bize yardımcı olacak sorular ;

1 .Sınıfta düzen nasıl sağlanır?

2. Sınıfta öğrencilerden beklenen davranışlar nelerdir?

3. Sınıfta memnun olmadığınız durumlar var mı? Bunlar nelerdir?

4. Sınıf düzenini en çok bozan davranışlar nelerdir?

 

Kuralları kim belirlemelidir? & Sınıfta tartışılarak mı alınmalıdır?

Sınıf kuralları, öğretim yılı başında bir ders konusu gibi ele alınıp öğrencilerle konuşup tartışarak belirlenir.
 

 

Sınıf Kurallarını Gerektiren Sınıf İçi Olumsuz Davranışlar

  Derse devam etmeme ya da derse geç gelme,

  Derse hazırlıksız gelme,

  Sınıfta uygun olmayan yer ve zamanda konuşma,

  Arkadaşlarına, kendisine ya da eşyalara zarar verme,

  Derste ders dışı etkinliklerle uğraşma vb.
 

 

Sınıf kurallarının sınıfta etkili olabilmesi için sahip olması gereken özellikler

   Açık-net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

  “Yapmayın, yasak” gibi ifadeler yerine “yapınız, ediniz” şeklinde olumlu ifadeler kullanılmalı.

  Sınıf kurallarını belirlemede ve uygulamada sorumluluğu öğrencilerle birlikte paylaşılmalıdır.

  Kurallar olumsuz davranışları açıklayıcı olmalıdır.

 

Kurallar aşırı düzeyde belirlenir ve katılıkta izlenirse, tek düzelik, sıkıcılık yaratır.

  Varolan kurallara özenle uyulmalı

  Yararlı olmayan kurallar değiştirilmeli

  Kuralların ifadesi olumsuz ve emir şeklinde kurulmamalı

  Fazla kurallarla öğrenci sıkılmamalı

Örneğin;

Oturduğunuz yerde kaleminizi açmayın.

Kaleminizi çöp kutusuna açınız.

 

  •   Kurallar sayıca sınırlı (5-8) ve kısa olmalı.
  •   Kurallar belli bir zaman içerisinde yeniden gözden geçirilmeli, gerekiyor ise değiştirilmeli.
  •   Kurallar sınıfta etkili öğretimi sağlamaya uygun olmalıdır.
  •   Kurallar öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini karşılamayı destekleyici olmalıdır.
  •   Öğrencilerin ve okulun beklentilerini gerçekleştirmeli
  •   Amaçlara gidişi kolaylaştırmalı
  •   İstenmeyen davranışların önüne geçmeli
  •   Güvenli ve rahat eğitim ortamı sağlamalı
  •   Komşu sınıfın ve yakın kişilerin rahatsız edilmesini önlemeli
  •   Amaca uygun davranışların ölçümlerini belirtmelidir. (2) (2) Başar, a.g.e., s. 15-16.

 

Sınıf yönetiminde, sınıf kurallarını uygulamada ve sonuç almada en etkili yol tutarlılıktır.

 

Sınıf kurallarına uyanları ödüllendiriniz. Olumlu pekiştireçler veriniz.

Bir öğretmenin sınıfta disiplin problemleri ile karşılaştığında alması gereken tedbirler şunlardır:

 

Ø   Davranış kurallarını öğrenciler ile birlikte oluşturma ve uygulama

Ø   Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda görev ve sorumluluklar verme

Ø   Farklı yöntem ve teknikleri kullanma
 

 

Sınıfta kural koymanın faydaları şunlardır:

 

  • Herkes için geçerli olduğundan yansızlığı sağlar.
  • Kişisel isteklere ve geçiştirmelere engel olur.
  • Kararları herkesin kabul etmesini ve yerine getirmesini sağlar.
  • Ödül ve ceza uygulamalarında objektiflik (tarafsızlık) getirir.
  • Bireyleri görevi benimsemeye ve uymaya yöneltir.
  • Yönetme ve planlama işlerini kolaylaştırır.

 

Kurallara uyulmama durumunda neler yapılabilir ?

 

  Öğrenci uyarılmalı,

  Okulda veya sınıfta tutmalı,

  Velilere yazı yazılmalı veya okula çağırılmalı,

  Disipline verilmeli vb.

 

Kurallara uyulmama durumunda başka neler yapılabilir ?
 

Örnek Sınıf Kuralları

*Saygılıyız

*Görgü kurallarına uyarız

*Öfkemize hakim oluruz

*Herkesin hakkını koruruz ve uzlaşmayı biliriz

*Söz alarak konuşuruz

*Birbirimizi sonuna kadar dinleriz

*Dersi büyük bir ilgiyle dinleriz ve derse katılırız

*Ödevlerimizi zamanında yaparız.

*Derse hazırlıklı ve eksiksiz geliriz

*Sınıfımızı düzenler ve temizleriz

*Sıralarımızın üstü düzenlidir

*Sıra altları ve yerler tertemizdir

*Kılık kıyafetimiz temiz ve kurallara uygundur

*Doğal ses tonuyla konuşuruz
 

5. Sınıf Öğrencilerinin Örnek Sınıf Kuralları

  • Ders esnasında gereksiz konuşmayalım.

2. Sınıfımızı temiz tutalım.

3. Parmak kaldırarak söz hakkı alalım.

4. Başkası konuşurken sözünü kesmeden, sessizce dinleyelim.

5. Birbirimize her konuda yardımcı olalım.

6. Nöbetçi öğrenciye ve sınıf başkanına yardımcı olalım.
 

Sonuç

Sınıf kurallarının başarılı bir şekilde uygulanması son derece kolaydır. Öğretim yılının başından itibaren, düzenli, planlı ve programlı olunması, sınıf kurallarının  çalışabilir bir nitelikte olması, öğrencilere ilgi gösterilmesi, başarının gelmesi için yeterli görülmektedir.
 

 

 

Kaynaklar:

Alıntı


Bugüne kadar 79177 ziyaretçi (147585 klik) burdaydı!