[ X ]

Eğitimde
Güzel Örnekler

 • Ayna Projesi
 • Ayın Konukları
 • Diline Sahip Ol !
 • Ödüllendirme Projesi
 • İyilik Kutusu
 • Mavi Kart
 • Maarif Projeleri
 • Nevruz
 • Oyun Bahçesi
 • Okul Kantininde Meyve
 • Sabah İctiması
 • Sürekli Sergi Salonu
 • Veli Kaynak Kitabı


 • ersey turizm, semerşah
 • Okul Gelişimi


 • Yükselen Gençlik


  AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI EYLEM-3 GENÇLİK PROJESİ

  Yükselen gençlik adlı eylem 3 gençlik projesi 1 Nisan 2005 tarihinde başlamıştır. 

  Amacımız:

     Ülkemiz kırsal kesiminde yaşamakta olan, ilköğretimden sonra çeşitli nedenlerle lise ve yükseköğrenim görme şansı olmayan, bu nedenle sadece çiftçilik yapmak zorunda kalan gençlerimizin kendilerini daha iyi tanıtabilmelerini ve ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Bu bağlamda yörede türbesi bulunan halk şairi Yunus Emre’nin tanıtımı temelinde bireylere sosyal ortamlar kazandırılması ve yine bu bireylerin kültürlerini ve Yunus Emre’yi tanıtma hedefleri doğrultusunda planlanan çalışmaları yapmaları sağlanacaktır. 

  Proje kapsamında oluşturulacak olan bilgisayar dershanesinden ve kütüphaneden tüm belde halkının yararlanması sağlanarak etkinliğin yelpazesi genişletilecektir. 

  Projeden beklenen yarar yaygın eğitim araçları ile imkânları kısıtlı gençlerin düşünmek, üretmek ve kendini ifade edebilmek gibi yeteneklerini artırmalarını sağlayarak kırsal kesimdeki toplum hayatına kalite kazandırılmasıdır.

   

   

    “Bu proje, Avrupa Topluluğu’nun desteğiyle yürütülmektedir. Bu projenin içeriği, Avrupa Topluluğu’nun ya da Ulusal Ajans’ın konumunu yansıtmak durumunda olmadığı gibi, bu makamlar adına herhangi bir sorumluluğu da ihtiva etmemektedir”.    http://www.yukselengenclik.com

  PROJE SORUMLUSU VE YASAL TEMSİLCİ
                   


  D. Yunus ŞENBAY
  Kırşehir Anadolu Öğretmen Lisesi 
  İngilizce Öğretmeni
  ysenbay@yahoo.com


  PROJEYİ HAZIRLAYANLAR

   

   

   

  FATMA ORMAN

   

  GAMZE AYDOĞAN

  LEYLA YALÇIN

   

  CEMAL HAN 

  BAHRİ GÜLER

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  => Dünyada eğitim sistemleri

  Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir.